Resource Not Found!

Ambasada Gruzji w RP kontynuuje udzielanie pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. 10 czerwca Ambasada Gruzji przekazała w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawie zakwaterowanym ukraińskim sierotom i ich opiekunom niezbędne przedmioty, żywność i prezenty. W przekazaniu darów w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawie wzięli udział przedstawiciele Ambasady Gruzji i Ukrainy, kierownictwo i pracownicy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ambasada Gruzji w RP kontynuuje udzielanie pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. 10 czerwca Ambasada Gruzji przekazała w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawie zakwaterowanym ukraińskim sierotom i ich opiekunom niezbędne przedmioty, żywność i prezenty.
W przekazaniu darów w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawie wzięli udział przedstawiciele Ambasady Gruzji i Ukrainy, kierownictwo i pracownicy Ośrodku Pomocy Społecznej.
Na znak wdzięczności jedno z ukraińskich dzieci przekazało dla Ambasady Gruzji w darze własnoręcznie namalowany obraz.