Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Gruzji w Polsce

12-16 listopada b/roku w Warszawie, ramach 56 Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, do Polski przybyła delegacja Gruzji na czele z Przewodniczącym Parlamentu Gruzji Panem Davidem Bakradze. Podczas wizyty 15 listopada Przewodniczący Parlamentu wystąpił z przemówieniem na posiedzenie Stałego Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego. W tym samym dniu odbyło się spotkanie z Prezydium Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej i Szefem Delegacji Republiki Federalnej Niemiec do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, kandydatem na Przewodniczącego z Panem Karlem Lamersem, Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego z Panem Johnem Tannerem oraz Sekretarzem Generalnym Zgromadzenia z Panem Davidem Hobbsem.

W ramach wizyty, 16 listopada, Przewodniczącego Parlamentu Gruzji przyjął J.E. Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia odbyły się również dwustronne spotkania z Marszałkami Sejmu Panem Grzegorzem Schetyną i Senatu Panem Bogdanem Borusewiczem.

W ramach Posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego odbyła się nieformalna rozmowa Przewodniczącego Parlamentu Gruzji z Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z J.E. Panem Donaldem Tuskiem.

Głównym tematem spotkań ze stroną Polską była dwustronna współpraca. Prezydent PR Pan Bronisław Komorowski wyraził gotowość do pogłębienie istniejących stosunków między Polską a Gruzją i potwierdził poparcie Polski na drodze integracji Gruzji z NATO.

Pod koniec listopada b/roku z wizytą do Gruzji przybędzie Szef Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski celem, której będzie dalsze pogłębienie współpracy między Kancelariami Prezydentów oraz rozpatrzenie szerokiego spektrum kwestii współpracy między Polską a Gruzją.

Podczas odbytych spotkań w Parlamencie RP strona Polska została poinformowana o toczących się reform w Gruzji, w tym o reformę konstytucyjnej. Strony omówiły również państwową strategie Rządu Gruzji wobec okupowanych terytoriów i ogólną sytuacje w regionie. Marszałek Senatu pozytywnie ocenił przeprowadzone w Gruzji demokratyczne reformy.

Pan David Bakradze zaprosił do Gruzji Marszałków Senatu Pana Bogdana Borusewicza i Sejmu Pan Grzegorza Schetynę, którzy przyjęli zaproszenia.

 

16 listopada 2010 roku

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC