Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Oświadczenie Ambasady Gruzji w RP

Jak widać polityka antygruzińska oraz gruzinofobii stała się głównym narzędziem Kremla.

Patruszew oraz wysokiej rangi przedstawiciele rosyjskich służb specjalnych, poprzednio, niejednokrotnie robili fałszywe oświadczenia o kontaktach Gruzji z różnymi terrorystycznymi organizacjami, między innymi z „Al-Khaidą". Społeczność Międzynarodowa zawszą otwarcie, nieufnie i ironicznie obchodziła do tych oświadczeń i nigdy nie rozpatrywała je jako poważne, ponieważ Gruzja jest aktywnym członkiem koalicji antyterrorystycznej i wnosi własny wkład w walkę przeciw terroryzmowi, jak w regionie, tak i poza nim. W danej chwili w Afganistanie stacjonuję 173 osobowa gruzińska jednostka, a w najbliższym czasie, po wysłaniu dodatkowego kontyngentu, będzie tam stacjonować ponad 900 osobowy batalion.

Partuszew oraz liderzy reżymu Kremlowskiego, tego typu oświadczeniami, z jednej strony starają się uniknąć odpowiedzialności za swoje profesjonalne słabości oraz niekompetencje, a z drugiej strony  usprawiedliwić ograniczenia praw i podstawowe wolności swoich obywateli, represje przeciw politycznych przeciwników, rozniecanie ksenofobii pod znakiem etnicznym i religijnym, zabójstwa dziesiątek tysięcy  pokojowej ludności na Północnym Kaukazie oraz agresywną politykę skierowaną przeciwko sąsiednich suwerennych państw.

Mieszkańcy Rosji mają pełne prawo zapytać Kreml dlaczego ogranicza się ich  prawa po każdym akcie terrorystycznym, w tedy kiedy liczba takich aktów rośnie wprost proporcjonalnie do wzmocnienia represyjnej polityki Kremla.

Trzeba zaznaczyć, że nieadekwatność Patruszewa i rządzących w Kremlu nie budzi wątpliwości.  Ta nieadekwatność zagraża bezpieczeństwu tak regionu jak i międzynarodowemu pokojowy.

Jesteśmy pewni że Społeczność Międzynarodowa da właściwą ocenę oświadczeniu Patruszewa. Gruzja ze swej strony, nadal będzie wnosić swój wkład w walce przeciwko terroryzmowi  pod każdą postacią.

Warszawa, 31 marca 2010 roku

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC