Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Ambasador Gruzji w Polsce złożył kopie listów uwierzytelniających na ręce Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

W dniu 26 czerwca J.E. Pan Ilia Darchiashvili Ambasador Gruzji w Polsce złożył kopie listów uwierzytelniających na ręce Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pana Jana Dziedziczaka. Po oficjalnej ceremonii odbyło się spotkanie, na którym strony omówiły różne aspekty bliskiej i przyjaznej dwustronnej współpracy oraz możliwości dalszego pogłębienia stosunków między Gruzją a Polską.

Ambasador Gruzji podziękował stronie polskiej za ciepłe powitanie i silne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej, a także integracji europejskiej i euroatlantyckiej Gruzji. Sekretarz Stanu ze swej story życzył Ambasadorowi sukcesów w jego przyszłej misji. 

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC