Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Informacja o podpisaniu umowy o partnerstwie między miastami Poznań i Kutaisi

Dnia 6 lipca b/roku w Poznaniu odbyła się oficjalna ceremonia podpisania umowy o partnerstwie między miastami Kutaisi i Poznań. Ze strony gruzińskiej umowę podpisał Prezydent Miasta Kutaisi Pan Nugzar Shamugia a ze strony Polskiej Prezydent Miasta Poznań Pan Ryszard Grobelny.

 

Umowa przewiduję współprace między dwoma miastami w dziedzinach gospodarki, turyzmu, kultury, nauki i oświaty.  W ceremonii uczestniczył również Ambasador Gruzji, który zwrócił się do obecnych tam osób, dziękując Urzędowi Miasta Poznań i jej mieszkańców za okazana solidarność po zeszłorocznej sierpniowej Rosyjskiej agresji. W przemówieniu wspominał manifestacje, które odbywały się w Poznaniu w ramach wsparcia Gruzji i zaznaczył, że podpisanie umowy o współpracy jest logiczną kontynuacją wykazanej solidarności przez Polaków.

 

Po podpisaniu umowy Prezydenci miast i Ambasador Gruzji złożyli kwiaty przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca ‘56.

 

Odbyły się również spotkania z Rektorami Wyższych Uczelni Poznania, podczas których były rozpatrywane perspektywy współpracy między Wyższymi Uczelniami Kutaisi i Poznania. Trzeba również zaznaczyć, że w czerwcu b/roku Samorząd Poznania zrealizował projekt " Efektywna Administracja Lokalna. Podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta – wymiana doświadczeń po między Poznaniem i Kutaisi” z finansowany przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz ze środków UE, w której uczestniczyli pracownicy urzędu miasta Kutaisi.

 

Strona gruzińska  zaprosiła do Kutaisi przedstawiciele Urzędu miasta Poznań.

 

6 lipca 2009 roku

 

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC