Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP

23 kwietnia 2008 roku odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP na którym było rozpatrzone destrukcyjne działania Rosji w konfliktowych regionach Gruzji. Na posiedzeniu wystąpili z przemówieniem Szef biura Spraw Zagranicznych Administracji Prezydenta RP Pan Mariusz Handzlik oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Andrzej Kremer.

Na posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła stanowisko w Sprawie sytuacji w Gruzji.

Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji w Gruzji

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej zapoznała się na swoim posiedzeniu 23 kwietnia 2008 r. z informacją rządu i Kancelarii Prezydenta na temat stanu stosunków rosyjsko-gruzińskich i działań podejmowanych w związku z tym przez władze polskie.

Komisja odnosi się z poważnym zaniepokojeniem do tych ostatnich posunięć władz Federacji Rosyjskiej wobec gruzińskich prowincji Abchazji i Osetii Południowej, które mogą być uznane za ingerencję w sprawy wewnętrzne Gruzji. Komisja popiera te działania władz polskich, które stanowią adekwatną reakcję na wspomniane wydarzenia.

Komisja stoi na stanowisku, że powadze i skuteczności polskiej polityki zagranicznej przysłuży się precyzyjna jej koordynacja, przestrzeganie konstytucyjnego podziału kompetencji i bliskie współdziałanie z naszymi sojusznikami zagranicznymi, zwłaszcza w ramach polityki wschodniej Unii Europejskiej.

 

Warszawa, 23 kwietnia 2008 r.

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC