Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Oświadczenie Prezydenta RP

17 kwietnia 2008 roku między Prezydentem Gruzji Panem Mikheilem Saakashvili a Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Lechem Kaczyńskim została przeprowadzona rozmowa telefoniczna, która dotyczyła ostatnich wydarzeń w Gruzji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził pełne poparcie dla integralności terytorialnej Gruzji oraz jej suwerenności.

Tego samego dnia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał oświadczenie.

Decyzją Prezydenta RP w celu koordynacji przyszłych podejmowanych kroków z Prezydentem Gruzji oraz  wyrażenia  poparcia dla Gruzji, 18 kwietnia  wyjedzie do Tbilisi specjalna misja, w skład której będzie wchodziło kierownictwo Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Pan Robert Draba, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta  Pan Michał Kamiński oraz Dyrektor Biura Spraw Zagranicznego Kancelarii Prezydenta Pan Mariusz Handzlik.

17 kwietnia 2008 r.

 

Oświadczenie Prezydenta RP

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam niniejszym pełne poparcie dla integralności terytorialnej Gruzji oraz jej suwerenności.

Wyrażam głębokie zaniepokojenie wszelkimi próbami naruszenia integralności terytorialnej Gruzji i wzywam - w nawiązaniu do stanowiska Unii Europejskiej, NATO, OBWE oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy- do powstrzymania się przez Federację Rosyjską od jakichkolwiek jednostronnych działań, sprzecznych z prawem międzynarodowym. W nawiązaniu do informacji o czystkach etnicznych na terenie Abchazji, wzywam wspólnotę międzynarodową do zdecydowanego potępienia tych zdarzeń.

Podkreślając stanowisko NATO, przedstawione podczas szczytu w Bukareszcie, w którym Sojusz poparł przyszłe członkostwo Gruzji, wyrażamy pełne poparcie dla pokojowego rozwiązania konfliktu, którego zwolennikiem jest Prezydent Micheil Saakaszwili oraz deklaruję wsparcie dla działań władz Gruzji w tym zakresie.

Rzeczpospolita Polska wystąpi na forum ONZ, UE, NATO i innych organizacji międzynarodowych o jak najszybsze podjęcie wszelkich traktatowo określonych kroków, mających na celu zapewnienie poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności Republiki Gruzji oraz cofnięcie działań Federacji Rosyjskiej, godzących w niepodległość Gruzji i sprzecznych z prawem międzynarodowym.

Lech Kaczyński

 17 kwietnia 2008 r.

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC