Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Informacja o wystosowanym piśmie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego do Głów Państw i Szefów rządów państw członkowskich NATO

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński zwrócił się z prośbą do liderów Państw członkowskich NATO o poparcie na szczycie w Bukareszcie objęcia Gruzji Planem Działań na Rzecz Członkowstwa (MAP).

"Naszym wspólnym zadaniem jest te wysiłki wspierać, przedstawiając państwom podejmującym wysiłek integracyjny jasną wizję przyszłości, perspektywę dalszego rozwoju stosunków i pogłębiania więzi. Szczyt w Bukareszcie jest najwłaściwszym i historycznie i politycznie  momentem, aby państwa członkowskie podjęły decyzję o podjęciu MAP Ukrainie i Gruzji. Nie możemy pozostać zamknięci i obojętni na ich aspirację. Nie możemy odmawiać tym Państwom należnego im prawa do udziału we wspólnocie euroatlantyckiej. Nie możemy zostawić ich osamotnionych wobec olbrzymiej presji tak wewnętrznej,  jak i zewnętrznej, której są poddawane w związku z podjęciem współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim...”
..."Europa nie może po raz kolejny zapomnieć o Ukrainie i Gruzji. Brak decyzji o objęciu MAP tych państw będzie dowodem utraty świadomości celów i politycznego znaczenia Sojuszu na mapie bezpieczeństwa Europy. Nie możemy na to pozwolić.”- cytat z pisma.

 

28.03.2008

 

 

 

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC