Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dokonał ratyfikację umowy o stowarzyszeniu UE - Gruzja

W dniu 6 lutego 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (niższa izba Parlamentu), jednomyślnie dokonał ratyfikację umowy o stowarzyszeniu UE - Gruzją. Na głosowaniu Sejmu ustawy o ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi , z jednej strony, a Gruzją, z drugie strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 roku, głosowało za - 439 posłów, wstrzymało się -1. Sprzeciwu nie wyrażono.

 

 

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC