Web-site is in update mode
 


Ministry of Foreign Affairs of Georgia

 

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej


7 listopada 2007 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie  ostatnich wydarzeń w Gruzji.

 

Oświadczenie MSZ RP w sprawie ostatnich wydarzeń w Gruzji
Warszawa, 7 listopada 2007 r.

   Polska wyraża poparcie dla przeprowadzanych w Gruzji w ciągu ostatnich lat reform, mających na celu integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Podstawowym warunkiem utrzymania dotychczasowego kierunku przemian – niezależnie od towarzyszących im trudności – powinno być dochowanie wierności normom demokratycznym. 
   Będziemy wspierać Gruzję, rozumiejąc, że przemiany są trudne i długotrwałe.
   Ministerstwo apeluje do wszystkich sił politycznych o rozwiązanie obecnych problemów  w duchu konstruktywnego dialogu.

 

 

 
 

Powitalne Słowo Ambasadora

Ambassador's biography

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC