Resource Not Found!

W związku z rocznicą militarnej agresji Rosji przeprowadzonej na pełną skalę przeciwko Gruzji, 9 sierpnia br. Ambasada Gruzji w RP zorganizowała pokaz filmu „Shindisi”.

🔹W związku z rocznicą militarnej agresji Rosji przeprowadzonej na pełną skalę przeciwko Gruzji, 9 sierpnia br. Ambasada Gruzji w RP zorganizowała pokaz filmu „Shindisi”.
🔹 Do zaproszonych gości zwróciła się Pani Nino Baakashvili, Chargé d'affaires Ambasady, która w swoim przemówieniu szczegółowo omówiła rosyjską interwencję w Gruzji w sierpniu 2008 roku, rosyjską agresję i poważne konsekwencje obecnej okupacji. Zwrócono również uwagę na obecną trudną sytuację na okupowanych terytoriach Gruzji oraz ważne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21 stycznia 2021 r. w sprawie wojny rosyjsko-gruzińskiej z sierpnia 2008 r. i jej następstw.
🔹 Wśród zaproszonych gości na obchodach 13 rocznicy byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.