საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამშობლოში დაბრუნების მსურველი ემიგრანტების საყურადღებოდ!

საქართველოში დაბრუნების მსურველ ემიგრანტების საყურადღებოდ, წარმოგიდგენთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016 წლის ანგარიშს (იხილეთ ფაილი), რომელშიც აღწერილია პროგრამები/პროექტები, რომლებიც ხორციელდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი უწყებების მიერ. 

მიმდინარე პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, ასევე განთავსებულია შემდეგ ვებ-გვერდებზე: http://apma.ge; http://acda.gov.ge.

ამას გარდა, აქვე შესაძლებელია იხილოთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაცია ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამებისა და სოციალური პროგრამების შესახებ (იხილეთ ფაილი).