საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ

2018 წლის 28 ოქტომბერს დანიშნულ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით, დაინტერესებულ პირს, საკონსულო აღრიცხვის შესახებ, ინფორმაციის გადამოწმება შეუძლია, შემდეგ ვებ-გვერდზე:

https://www.geoconsul.gov.ge/ka/check/electionsPlaceDeleted

 

თუ გადამოწმების შედეგად, მოქალაქის მიერ, ვერ იქნა მოძიებული ინფორმაცია საკონსულო აღრიცხვაზე ყოფნის თაობაზე, დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს.